Hållbar arbetsmiljö

Vi på REDÅ Interim vill bidra till att skapa en mer hållbar arbetsmiljö där man tar
tar vara på outtnyttjad kompens och erfarenhet.

Det råder idag en ”ålderism” mot seniora arbetstagare ( 55+) samtidigt som vi ska gå i pension senare. Det går inte ihop.
Även äldre är vana vid förändringar och följer med i den tekniska utvecklingen.
En del vill även fortsätta vara en del av arbetsmarknaden efter 65.

Ibland kan det vara svårt för utlandsfödda att få en chans att visa vad de har att erbjuda.

Vi strävar efter att ta en aktiv del i att arbetsmarknaden inte går miste om dessa gruppers kompetens och erfarenhet.